spin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spin v slovarju angleščina»francoščina

II.spin <part prés spinning, prét, part passé spun> [Brit spɪn, Am spɪn] GLAG preh.

III.spin <part prés spinning, prét, part passé spun> [Brit spɪn, Am spɪn] GLAG nepreh.

I.spin out GLAG [Brit spɪn -, Am spɪn -] (spin [sth] out, spin out [sth])

spin v slovarju PONS

Prevodi za spin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za spin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go into a (Aus, Brit flat) spin
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文