allée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za allée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.allée [ale] SAMOST ž

II.allées SAMOST fpl

III.allée [ale]

contre-allée <pl contre-allées>, contrallée <pl contrallées> [kɔ̃tʀale] SAMOST ž

1. aller (se porter, se dérouler, fonctionner):

ça va la vie inf?
how's life? inf
it's a doddle Brit inf
ça peut aller inf , ça ira inf
ça va pas, non inf ou la tête inf?
are you mad? inf Brit
ça va pas, non inf ou la tête inf?

2. aller (se déplacer):

j'y vais (je pars) inf
j'y vais (je pars) inf
I'm off inf
va-t-on inf?, allons-nous inf? fig
va donc, eh, abruti inf!

5. aller (convenir):

III.s'en aller GLAG povr

glej tudi pis, cruche

I.pis [pi] PRID inv liter

II.pis [pi] PRIS liter

III.pis <pl pis> [pi] SAMOST m

I.cruche [kʀyʃ] PRID inf

II.cruche [kʀyʃ] SAMOST ž

III.cruche [kʀyʃ]

aller2 [ale] SAMOST m

1. aller (trajet):

pis-aller <pl pis-aller> [pizale] SAMOST m

aller-retour <pl aller-retours ou allers-retours> [aleʀ(ə)tuʀ] SAMOST m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za allée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allée v slovarju PONS

Prevodi za allée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

allée [ale] SAMOST ž

contre-allée <contre-allées> [kɔ̃tʀale] SAMOST ž

I.aller1 [ale] irr GLAG nepreh. +être

III.aller1 [ale] irr GLAG povr +être s'en aller

IV.aller1 [ale] irr MEDMET

aller2 [ale] SAMOST m

laisser-aller [leseale] SAMOST m inv

pis-aller [pizale] SAMOST m inv

Prevodi za allée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文