pêche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pêche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pêche [pɛʃ] PRID inv (couleur)

II.pêche [pɛʃ] SAMOST ž

III.pêche [pɛʃ]

péché [peʃe] SAMOST m

garde-pêche <pl garde-pêche, garde-pêches> [ɡaʀdəpɛʃ] SAMOST m

I.pêcher [pɛʃe] SAMOST m BOT

IV.pêcher [pɛʃe]

Prevodi za pêche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pêche v slovarju PONS

Prevodi za pêche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pêche1 [pɛʃ] SAMOST ž

pêche2 [pɛʃ] SAMOST ž sans pl

péché [peʃe] SAMOST m

garde-pêche <gardes-pêche> [gaʀdəpɛʃ] SAMOST mf

pêcher2 [peʃe] SAMOST m

Prevodi za pêche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pêche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文