fly-fishing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fly-fishing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za fly-fishing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pêche [pɛʃ] PRID inv (couleur)

II.pêche [pɛʃ] SAMOST ž

III.pêche [pɛʃ]

fly-fishing v slovarju PONS

Prevodi za fly-fishing v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文