interesting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za interesting v slovarju angleščina»francoščina

interesting [Brit ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ, Am ˈɪnt(ə)rəstɪŋ] PRID

I.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] SAMOST

interesting v slovarju PONS

Prevodi za interesting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za interesting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interesting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文