traîne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za traîne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

traîne, traine [tʀɛn] SAMOST ž

traîne-misère, traine-misère <pl traîne-misère, traine-misères> [tʀɛnmizɛʀ] SAMOST mf dated

traîne-savates, traine-savate <pl traîne-savates, traine-savates> [tʀɛnsavat] SAMOST m inf, péj

I.traîner, trainer [tʀɛne] GLAG preh.

II.traîner, trainer [tʀɛne] GLAG nepreh.

III.se traîner GLAG povr

IV.traîner, trainer [tʀɛne]

Prevodi za traîne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

traîne v slovarju PONS

Prevodi za traîne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

traîne [tʀɛn] SAMOST ž

home-trainer <home-trainers> [´omtʀɛnœʀ] SAMOST m

Prevodi za traîne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

traîne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文