screw v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za screw v slovarju angleščina»francoščina

II.screw down GLAG [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] down, screw down [sth])

II.screw off GLAG [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] off, screw off [sth])

II.screw in GLAG [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] in, screw in [sth])

II.screw on GLAG [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] on, screw on [sth])

II.screw together GLAG [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] together, screw together [sth])

II.screw up GLAG [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] up, screw up [sth])

screw v slovarju PONS

Prevodi za screw v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za screw v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

screw Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have a screw loose iron inf

screw iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文