escale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za escale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

escale [ɛskal] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za escale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

escale v slovarju PONS

escale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文