rencontrés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rencontrés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rencontre [ʀɑ̃kɔ̃tʀ] SAMOST ž

glej tudi mauvais

I.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] PRID

II.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] SAMOST m (ž) inf

III.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] PRIS

IV.mauvais SAMOST m

V.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz]

VI.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz]

I.rencontrer [ʀɑ̃kɔ̃tʀe] GLAG preh.

II.se rencontrer GLAG povr

III.rencontrer [ʀɑ̃kɔ̃tʀe]

Prevodi za rencontrés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rencontrés v slovarju PONS

Prevodi za rencontrés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rencontrer [ʀɑ̃kɔ̃tʀe] GLAG preh.

1. rencontrer (croiser, avoir une entrevue, faire la connaissance de) a. SPORT:

II.rencontrer [ʀɑ̃kɔ̃tʀe] GLAG povr

rencontre [ʀɑ̃kɔ̃tʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za rencontrés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rencontrés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

rencontrés iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文