chasseur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chasseur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chass|eur (chasseuse) [ʃasœʀ, øz] SAMOST m (ž) CHASSE

II.chass|eur SAMOST m

III.chass|eur (chasseuse) [ʃasœʀ, øz]

chasseur de têtes lit, fig

glej tudi sauce

sauce [sos] SAMOST ž GASTR

chasseur-cueilleur <pl chasseurs-cueilleurs> [ʃasœʀkœjœʀ] SAMOST m

Prevodi za chasseur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chasseur v slovarju PONS

Prevodi za chasseur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chasseur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chasseur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文