surprise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za surprise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.surprise [syʀpʀiz] SAMOST ž

2. surprise (étonnement):

II.(-)surprise COMP

surprise-partie <pl surprises-parties> [syʀpʀizpaʀti] SAMOST ž dated

pochette-surprise <pl pochettes-surprises> [pɔʃɛtsyʀpʀiz] SAMOST ž

I.surprendre [syʀpʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.surprendre [syʀpʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh. (étonner)

III.se surprendre GLAG povr

Prevodi za surprise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surprise v slovarju PONS

Prevodi za surprise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

surprise [syʀpʀiz] SAMOST ž (étonnement, chose inattendue)

pochette-surprise <pochettes-surprises> [pɔʃɛtsyʀpʀiz] SAMOST ž

I.surprendre [syʀpʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.surprendre [syʀpʀɑ̃dʀ] GLAG povr

Prevodi za surprise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surprise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文