battant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za battant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi porte

I.porte [pɔʀt] PRID

II.porte [pɔʀt] SAMOST ž

1. porte (entrée):

to sack Brit inf

III.porte [pɔʀt]

open day Brit

IV.porte [pɔʀt]

II.battre de GLAG preh. obj.indir.

IV.se battre GLAG povr

V.battre [batʀ]

glej tudi verge, plâtre, pavillon, couture

verge [vɛʀʒ] SAMOST ž

plâtre [plɑtʀ] SAMOST m

pavillon [pavijɔ̃] SAMOST m

I.couture [kutyʀ] PRID inv

II.couture [kutyʀ] SAMOST ž

III.couture [kutyʀ]

Prevodi za battant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

battant v slovarju PONS

Prevodi za battant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

battant [batɑ̃] SAMOST m

I.battant(e) [batɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.battant(e) [batɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za battant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

battant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文