clears v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clears v slovarju angleščina»francoščina

III.clear [Brit klɪə, Am ˈklɪr] PRIS (away from)

II.clear up GLAG [Brit klɪə -, Am ˈklɪr -] (clear up [sth], clear [sth] up)

II.clear away GLAG [Brit klɪə -, Am ˈklɪr -] (clear [sth] away, clear away [sth])

clears v slovarju PONS

Prevodi za clears v slovarju angleščina»francoščina

clears Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文