clair v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clair v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.clair (claire) [klɛʀ] PRID

6. clair (sans équivoque):

II.clair (claire) [klɛʀ] PRIS

III.clair SAMOST m

IV.claire SAMOST ž

V.clair (claire) [klɛʀ]

VI.clair (claire) [klɛʀ]

clair-obscur <pl clairs-obscurs> [klɛʀɔbskyʀ] SAMOST m

Prevodi za clair v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

clair v slovarju PONS

Prevodi za clair v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.clair(e) [klɛʀ] PRID

II.clair(e) [klɛʀ] PRIS

III.clair(e) [klɛʀ] SAMOST m(ž)

clair-obscur <clairs-obscurs> [klɛʀɔpskyʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za clair v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

clair Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文