thinking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thinking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ] SAMOST

II.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ] PRID

III.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ]

critical thinking [ˌkrɪtɪk(ə)l ˈθɪŋkɪŋ, Amˌkrɪdəkəl ˈθɪŋkɪŋ] SAMOST

wishful thinking [Brit ˌwɪʃfəl ˈθɪŋkɪŋ, ˌwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ] SAMOST

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG preh.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG nepreh.

1. think (engage in thought):

Prevodi za thinking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thinking v slovarju PONS

Prevodi za thinking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za thinking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thinking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文