understanding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za understanding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.understanding [Brit ʌndəˈstandɪŋ, Am ˌəndərˈstændɪŋ] SAMOST

II.understanding [Brit ʌndəˈstandɪŋ, Am ˌəndərˈstændɪŋ] PRID

I.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] GLAG preh.

II.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za understanding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

understanding v slovarju PONS

Prevodi za understanding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za understanding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

understanding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文