cast v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cast v slovarju angleščina»francoščina

II.cast <prét, part passé cast> [Brit kɑːst, Am kæst] GLAG preh.

III.cast <prét, part passé cast> [Brit kɑːst, Am kæst] GLAG nepreh. FISH

I.cast about GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] Brit, cast around GLAG (cast about for)

I.cast aside GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast aside [sth/sb], cast [sth/sb] aside)

I.cast up GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast up [sth], cast [sth] up)

I.cast out GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast out [sth/sb], cast [sth/sb] out) liter

II.cast off GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast off [sth], cast [sth] off)

I.cast down GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast down [sth], cast [sth] down)

cast v slovarju PONS

Prevodi za cast v slovarju angleščina»francoščina

I.cast-off [ˌkɑ:stˈɒf, Am ˈkæstɑ:f] SAMOST pl cast-offs

cast Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cast iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za cast v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文