slur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za slur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.slur <part prés slurring; prét, part passé slurred> [Brit sləː, Am slər] GLAG preh.

III.slur <part prés slurring; prét, part passé slurred> [Brit sləː, Am slər] GLAG nepreh.

I.slur over GLAG [Brit sləː -, Am slər -] (slur over [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za slur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

slur v slovarju PONS

slur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文