rejeter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rejeter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rejeter [ʀəʒte, ʀʒəte] GLAG preh.

II.se rejeter GLAG povr

Prevodi za rejeter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rejeter v slovarju PONS

Prevodi za rejeter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za rejeter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rejeter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文