tort v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tort v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tort [tɔʀ] SAMOST m

II.à tort PRIS

glej tudi absent

I.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t]

Prevodi za tort v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
à tort
à tort
à tort
à tort
à tort
à tort ou à raison

tort v slovarju PONS

Prevodi za tort v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tort v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tort Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à tort ou à raison
à tort ou à raison
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文