rendez-vous v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rendez-vous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rendez-vous <pl rendez-vous> [ʀɑ̃devu] SAMOST m

Prevodi za rendez-vous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assignation [Brit asɪɡˈneɪʃ(ə)n, Am ˌæsɪɡˈneɪʃ(ə)n] SAMOST

I.rendezvous <pl rendezvous> [Brit ˈrɒndɪvuː, ˈrɒndeɪvuː, Am ˈrɑndəˌvu, ˈrɑndeɪˌvu] SAMOST (meeting, place)

II.rendezvous [Brit ˈrɒndɪvuː, ˈrɒndeɪvuː, Am ˈrɑndəˌvu, ˈrɑndeɪˌvu] GLAG nepreh. (meet)

appointment [Brit əˈpɔɪntm(ə)nt, Am əˈpɔɪntmənt] SAMOST

rendez-vous v slovarju PONS

Prevodi za rendez-vous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rendez-vous [ʀɑ̃devu] SAMOST m inv

galant(e) [galɑ̃, ɑ̃t] PRID

manqué(e) [mɑ̃ke] PRID

Prevodi za rendez-vous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.rendezvous [ˈrɒndɪvu:, Am ˈrɑ:ndeɪ-] SAMOST inv

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文