shed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shed v slovarju angleščina»francoščina

III.shed <prét, part passé shed> [Brit ʃɛd, Am ʃɛd] GLAG nepreh.

she'd → she had, → she would

shed v slovarju PONS

shed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文