chargement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chargement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chargement [ʃaʀʒəmɑ̃] SAMOST m

Prevodi za chargement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
cargo NAUT

chargement v slovarju PONS

chargement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文