aire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

aire [ɛʀ] SAMOST ž

3. aire (nid):

launch pad Brit
services pl Brit

Prevodi za aire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aire v slovarju PONS

Prevodi za aire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za aire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文