travels v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za travels v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.travel [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] SAMOST

1. travel:

III.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] GLAG preh.

IV.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] GLAG nepreh.

2. travel (move):

rouler à 50 km/h, faire du 50 km/h

travel-sick [Brit ˈtrav(ə)lsɪk, Am ˈtrævəlsɪk] PRID

Prevodi za travels v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

travels v slovarju PONS

Prevodi za travels v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za travels v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

travels Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文