cochon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cochon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn] PRID inf

II.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn] SAMOST m (ž) inf

III.coch|on SAMOST m

IV.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn]

V.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn]

glej tudi perle, confiture

I.perle [pɛʀl] PRID inv a. gris perle

II.perle [pɛʀl] SAMOST ž

III.perle [pɛʀl]

IV.perle [pɛʀl]

confiture [kɔ̃fityʀ] SAMOST ž

Prevodi za cochon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cochon v slovarju PONS

Prevodi za cochon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cochon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cochon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文