boire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za boire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.boire [bwaʀ] SAMOST m

1. boire (consommer):

III.se boire GLAG povr

IV.boire [bwaʀ]

glej tudi vin, lie

vin [vɛ̃] SAMOST m

1. vin (de raisin):

lie [li] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za boire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

boire v slovarju PONS

Prevodi za boire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za boire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

boire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文