maturing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maturing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mature [Brit məˈtʃʊə, Am məˈtʃʊr, məˈtʊr] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za maturing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

maturing v slovarju PONS

Prevodi za maturing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za maturing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maturing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文