vins v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

vin [vɛ̃] SAMOST m

1. vin (de raisin):

taste-vin <pl taste-vin, taste-vins> [tastəvɛ̃] SAMOST m

lie-de-vin [lidvɛ̃] PRID inv

pot-de-vin <pl pots-de-vin> [podvɛ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za vins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vins v slovarju PONS

Prevodi za vins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vînmes [vɛ̃m], vinrent [vɛ̃ʀ], vins [vɛ̃], vint [vɛ̃], vîntes [vɛ̃t] GLAG

vînmes passé simple de venir

glej tudi venir

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

vin [vɛ̃] SAMOST m

lie-de-vin [lidvɛ̃] PRID inv

pot-de-vin <pots-de-vin> [podvɛ̃] SAMOST m

Prevodi za vins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vins Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

négociant(e) m (ž) en vins
bar m à vins
négociant(e) m (ž) en vins
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文