heavy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za heavy v slovarju angleščina»francoščina

4. heavy (weighty, ponderous) fig:

5. heavy (abundant):

heavy-handed [Brit ˌhɛvɪˈhandɪd, Am ˈˌhɛvi ˈˌhændəd] PRID

heavy v slovarju PONS

Prevodi za heavy v slovarju angleščina»francoščina

heavy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文