crop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crop v slovarju angleščina»francoščina

II.crop <part prés cropping; prét, part passé cropped> [Brit krɒp, Am krɑp] GLAG preh.

III.crop <part prés cropping; prét, part passé cropped> [Brit krɒp, Am krɑp] GLAG nepreh.

crop v slovarju PONS

Prevodi za crop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za crop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

métayer (-ère)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文