année v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za année v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

année [ane] SAMOST ž

glej tudi Année scolaire

année-lumière <pl années-lumière> [anelymjɛʀ] SAMOST ž

Année scolaire Info

Individual translation pairs

Prevodi za année v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

année v slovarju PONS

Prevodi za année v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

année [ane] SAMOST ž

année-lumière <années-lumière> [anelymjɛʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za année v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

année Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文