chargé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chargé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] GLAG pp

chargé → charger

II.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] PRID

III.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] PRID

IV.chargé (chargée) [ʃaʀʒe]

glej tudi charger

III.se charger GLAG povr

I.charge [ʃaʀʒ] SAMOST ž

3. charge (responsabilité):

II.charges SAMOST fpl

III.charge [ʃaʀʒ]

IV.charge [ʃaʀʒ]

glej tudi revanche

III.se charger GLAG povr

monte-charge <pl monte-charge, monte-charges> [mɔ̃tʃaʀʒ] SAMOST m

Prevodi za chargé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chargé v slovarju PONS

Prevodi za chargé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chargé(e) [ʃaʀʒe] PRID

II.chargé(e) [ʃaʀʒe] SAMOST m(ž)

charge [ʃaʀʒ] SAMOST ž

II.charger [ʃaʀʒe] GLAG nepreh. (attaquer)

monte-charge [mɔ̃tʃaʀʒ] SAMOST m inv

Prevodi za chargé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chargé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

chargé iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za chargé v slovarju francoščina»angleščina

chargé iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za chargé v slovarju francoščina»angleščina

fonctionnement en charge partielle

charge de fluide frigorigène

fonctionnement en pleine charge

charge d`huile et charge en gaz de protection

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文