covered v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za covered v slovarju angleščina»francoščina

11. cover MUS → cover version

glej tudi cover version

II.cover up GLAG [Brit ˈkʌvə -, Am ˈkəvər -] (cover up [sth], cover [sth] up)

covered v slovarju PONS

Prevodi za covered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za covered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

covered Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

covered iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文