cachez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cachez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se cacher GLAG povr

Prevodi za cachez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to hide behind sb/sth lit, fig

cachez v slovarju PONS

Prevodi za cachez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cachez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cachez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文