transmettre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transmettre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.transmettre [tʀɑ̃smɛtʀ] GLAG preh.

II.se transmettre GLAG povr

Prevodi za transmettre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

transmettre v slovarju PONS

Prevodi za transmettre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.transmettre [tʀɑ̃smɛtʀ] irr GLAG preh.

II.transmettre [tʀɑ̃smɛtʀ] irr GLAG povr

Prevodi za transmettre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

transmettre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文