songs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za songs v slovarju angleščina»francoščina

I.sing-song [Brit ˈsɪŋsɒŋ, Am ˈsɪŋˌsɔŋ] Brit SAMOST

II.sing-song [Brit ˈsɪŋsɒŋ, Am ˈsɪŋˌsɔŋ] Brit PRID

songs v slovarju PONS

Prevodi za songs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za songs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

songs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文