chantait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chantait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.chanter à GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za chantait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chantait v slovarju PONS

Prevodi za chantait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chantait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chantait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文