endormir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za endormir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'endormir GLAG povr

Prevodi za endormir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

endormir v slovarju PONS

Prevodi za endormir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.endormir [ɑ̃dɔʀmiʀ] irr GLAG preh.

II.endormir [ɑ̃dɔʀmiʀ] irr GLAG povr s'endormir

Individual translation pairs

Prevodi za endormir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

endormir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文