sing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sing → singalong

II.sing <prét sang; part passé sung> [Brit sɪŋ, Am sɪŋ] GLAG preh.

III.sing <prét sang, part passé sung> [Brit sɪŋ, Am sɪŋ] GLAG nepreh.

glej tudi singalong

I.sing-song [Brit ˈsɪŋsɒŋ, Am ˈsɪŋˌsɔŋ] Brit SAMOST

II.sing-song [Brit ˈsɪŋsɒŋ, Am ˈsɪŋˌsɔŋ] Brit PRID

Individual translation pairs

Prevodi za sing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sing v slovarju PONS

Prevodi za sing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文