taught v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za taught v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taught → teach

glej tudi teach, Teach For America

I.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America GLAG preh.

II.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America GLAG nepreh.

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

I.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America GLAG preh.

II.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America GLAG nepreh.

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

glej tudi Teach For America

Individual translation pairs

Prevodi za taught v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taught v slovarju PONS

Prevodi za taught v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taught pt, pp of teach

glej tudi teach

Individual translation pairs

Prevodi za taught v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taught Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文