bites v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bites v slovarju angleščina»francoščina

II.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] GLAG preh.

III.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] GLAG nepreh.

glej tudi bullet

I.bite through GLAG [Brit bʌɪt -, Am baɪt -] (bite through [sth])

I.bite into GLAG [Brit bʌɪt -, Am baɪt -] (bite into [sth]) lit

I.bite off GLAG [Brit bʌɪt -, Am baɪt -] (bite off [sth], bite [sth] off)

I.bite on GLAG [Brit bʌɪt -, Am baɪt -] (bite on [sth])

bites v slovarju PONS

Prevodi za bites v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za bites v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bites Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文