appel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

appel [apɛl] SAMOST m

Fraze:

draught Brit
appel du pied inf

Mémo-Appel [memoapɛl] SAMOST m TEL

Individual translation pairs

Prevodi za appel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appel v slovarju PONS

Prevodi za appel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

appel [apɛl] SAMOST m

Prevodi za appel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文