réponse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réponse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réponse [ʀepɔ̃s] SAMOST ž

glej tudi berger

carte-réponse <pl cartes-réponses> [kaʀtʀepɔ̃s] SAMOST ž

bulletin-réponse <pl bulletins-réponse> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] SAMOST m

coupon-réponse <pl coupons-réponses> [kupɔ̃ʀepɔ̃s] SAMOST m

enveloppe-réponse <pl enveloppes-réponse> [ɑ̃vlɔpʀepɔ̃s] SAMOST ž

Prevodi za réponse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réponse v slovarju PONS

Prevodi za réponse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za réponse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réponse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文