n'est-ce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za n'est-ce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tarnation [Brit tɑːˈneɪʃ(ə)n, Am tɑrˈneɪʃən] SAMOST Am inf

Individual translation pairs

Prevodi za n'est-ce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

est-ce → être

glej tudi être2, être1

être2 [ɛtʀ] SAMOST m

2. être (personne):

1. être:

3. être:

n'est-ce pas [nɛspa] PRIS

I.traficoter [tʀafikɔte] inf GLAG preh. (comploter)

II.traficoter [tʀafikɔte] inf GLAG nepreh. (vivre de petits trafics)

Individual translation pairs

n'est-ce v slovarju PONS

Prevodi za n'est-ce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

est-ce que [ɛskə] PRIS ne se traduit pas

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

n'est-ce pas [nɛspɑ] PRIS

qu'est-ce qui [kɛski] ZAIMEK interrog

qu'est-ce que [kɛskə] ZAIMEK interrog

boulotter [bulɔte] GLAG preh., nepreh. fam

II.comploter [kɔ̃plɔte] GLAG nepreh.

I.devenir [dəv(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.devenir [dəv(ə)niʀ] SAMOST m soutenu

Prevodi za n'est-ce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

n'est-ce Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文