hurt v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hurt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.hurt <prét, part passé hurt> [Brit həːt, Am hərt] GLAG preh.

1. hurt (injure):

IV.hurt <prét, part passé hurt> [Brit həːt, Am hərt] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za hurt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

hurt v slovarju PONS

Prevodi za hurt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za hurt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hurt Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文