habitent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za habitent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za habitent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

habitent v slovarju PONS

Prevodi za habitent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za habitent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

habitent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文