habite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za habite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi habiter

Prevodi za habite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

habite v slovarju PONS

Prevodi za habite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za habite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

habite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文