paraître v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paraître v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.paraître, paraitre [paʀɛtʀ] SAMOST m

II.paraître, paraitre [paʀɛtʀ] GLAG nepreh.

1. paraître (être publié):

III.paraître, paraitre [paʀɛtʀ] GLAG impers

à-paraître <pl à-paraître> [apaʀɛtʀ] SAMOST m

Prevodi za paraître v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paraître v slovarju PONS

Prevodi za paraître v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.paraître [paʀɛtʀ] irr GLAG nepreh.

II.paraître [paʀɛtʀ] irr GLAG nepreh. impers

Individual translation pairs

Prevodi za paraître v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paraître Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文