grace v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grace and favour [Brit, Am ˌɡreɪs ən ˈfeɪvər] PRID Brit

Individual translation pairs
naturel/-elle

Prevodi za grace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grace v slovarju PONS

Prevodi za grace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za grace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grace Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文